Služby


Komplexní stomatologické ošetření

Žádné žádanky a posílání pacientů jinam. Panoramatický OPG snímek si uděláme přímo u nás, a to hned. Platí i pro pacienty jiných stomatologů!

Estetická stomatologie

Chceme vytvářet nejen zdravé, ale také krásné úsměvy. Dostupné nanokompozitní materiály zajistí přesnou shodu s barvou vašich zubů. Už žádné černé plomby.

Návštěvy bez čekání

Zapomeňte na dlouhé sezení v čekárně. Čas je drahý, a tak ho musíme efektivně využít na práci. Vždy dodržujeme objednací čas.

Plán léčby

Při léčbě pro nás nejste jen pacient. Jste partner, kterému vše pečlivě vysvětlíme a se kterým hledáme společné řešení.

Panoramatický rentgen

OPG poskytuje lékaři přehled nejen o zubních kazech a uložení zubů, ale také o možných frakturách, cystách nebo jiných abnormalitách. Je základem úspěšné léčby.

Prevence

Pravidelné preventivní prohlídky jsou jednou z nejdůležitějších složek péče o Váš chrup. Dokážou odhalit počínající zubní kaz, kdy léčba je poměrně snadná a finančně nenáročná. Proto byste měli chodit na preventivní prohlídky každých 6 měsíců.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Máme smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami, aby např. preventivní prohlídky a akutní ošetření mohly být hrazeny z těchto zdrojů.

Komfort

Návštěva zubaře nemusí být bolestivá. Jde nám také o zvýšení komfortu ošetření a veškeré výkony provádíme vždy v lokální anestezii.